Μεταβίβαση αυτοκινήτου Ι.Χ ή δικύκλου

Η μεταβίβαση ενός οχήματος είναι μία διαδικασία που απαιτεί τη συγκέντρωση ορισμένων δικαιολογητικών από τον αγοραστή και τον πωλητή.

Το κόστος μεταβίβασης εξαρτάται από τα κυβικά του οχήματος ή της μοτοσυκλέτας

Στις Σχολές μας αναλαμβάνουμε τη μεταβίβαση του οχήματός σας, εκπροσωπώντας σας στην διεύθυνση μεταφορών για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης άμεσα και υπεύθυνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

  • -Αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής
  • -Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • -Κ.Τ.Ε.Ο οχήματος σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού
  • -Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

  • -Αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής
  • -Επίσημο Δημόσιο Εγγραφο(π.χ. εκκαθαριστικό ΔΟΥ,λογ/σμος ΔΕΗ,ΕΥΑΘ, κ.ο.κ), απο το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ(σε φωτοαντίγραφο)