επαγγελματικο διπλωμα

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και Επιβατικά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και να είναι 21 ετών.

-Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου και θέλετε επέκταση σε ΒΕ

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Aυτοκινήτου:

Θεωρητικά Μαθήματα: 0 ώρες

Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 7 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)

-Άδεια οδήγησης(φωτοτυπία)

-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)

-ΑΦΜ