διπλωμα μηχανης 125 κυβικών

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου μεταφορών και συγκεκριμένα με το άρθρο 54 του νόμου 4784-16/3/2021, δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος μηχανής ΑΜ ή Α1 έχοντας στη κατοχή τους δίπλωμα αυτοκινήτου, έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

  1. Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από 6 έτη
  2. Ηλικία πάνω από 27 έτη

Σε αυτή τη περίπτωση μπορείτε να οδηγείτε τη κατηγορία ΑΜ χωρίς να γίνει κάποια τροποποίηση στο δίπλωμά σας.

  1. Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από 6 έτη
  2. Ηλικία πάνω από 27 έτη
  3. 5 ώρες πρακτικών μαθημάτων
  •  Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)

-1 Φωτογραφία (Τύπου διαβατηρίου)

-Δίπλωμα (φωτοτυπία)

-2 έγγραφα προς επικύρωση (παρέχονται τη Σχολή μας)

ή

  1. Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από 4 έτη
  2. Κατοχή της κατηγορίας ΑΜ πάνω από 4 έτη
  3. Ηλικία πάνω από 27 έτη

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει η κατηγορία Α1 να ενσωματωθεί στο δίπλωμα οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 224-484