ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

αυτοκίνητο-σχολής-οδηγών

Το δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας πιστοποιεί την ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας, θα πρέπει ο υποψήφιος οδηγός, να περάσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Aυτοκινήτου Β:

Θεωρητικά Μαθήματα: 21 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:25 ώρες

  • Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ ή άδεια παραμονής

-Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

-Α.Μ.Κ.Α

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

βιβλίο-σημάτων-αυτοκινήτου
ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η θεωρητική εκπαίδευση του υποψήφου οδηγού θέτει τις βάσεις για τη μετέπειτα πρακτική εκπαίδευση. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οδηγού άρτια εκπαιδευμένου με μία συνεχώς βελτιωμένη και επιστημονικά ελεγχόμενη διαδικασία μάθησης.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

CONTACT-US-IMG