διπλωμα φορτηγου γ

Δικαίωμα οδήγησης: για Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος. 
-Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
-Το ως άνω ηλικιακό όριο των 21 ετών μειώνεται στα 18 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων.

Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου B και θέλεις δίπλωμα Φορτηγού C

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Φορτηγού C:

Θεωρητικά Μαθήματα: 15 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 15 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)
-Άδεια οδήγησης
-4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
-ΑΦΜ
-Αριθμός Βιβλιαρίου Ασθενείας(Α.Μ.Α)

-Α.Μ.Κ.Α

*(η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)

Για την χορήγηση της άδειας οδήγησης C1 + Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία C1,C (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β) Σε θεωρητική εξέταση μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. C
Γ)Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για C1 ή C + Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.
(Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή

Αν έχεις δίπλωμα D1 ή D και θέλεις δίπλωμα Φορτηγού C

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Φορτηγού C:

Θεωρητικά Μαθήματα: 6 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης: 6 ώρες  (αν έχετε C1 μόνο 2 ώρες πρακτικά και 0 ώρες θεωρία)

  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

-Ταυτότητα(φωτοτυπία)
-Άδεια οδήγησης
-2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
-ΑΦΜ

*(η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)

Για την χορήγηση της άδειας οδήγησης C1 + Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία C1,C (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β) Σε θεωρητική εξέταση μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. C
Γ)Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για C1 ή C + Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.
(Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή