αυτοκίνητο-σχολής-οδηγών

Το δίπλωμα αυτοκινήτου πιστοποιεί την ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου.Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, θα πρέπει ο υποψήφιος οδηγός, να περάσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

  • Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Aυτοκινήτου Β:

Θεωρητικά Μαθήματα: 21 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης:25 ώρες

  • Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ ή άδεια παραμονής

-Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

-Βιβλιάριο ασθενείας ή αριθμό μητώου και ασφαλιστικό φορέα

-Α.Μ.Κ.Α

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

βιβλίο-σημάτων-αυτοκινήτου
ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η θεωρητική εκπαίδευση του υποψήφου οδηγού θέτει τις βάσεις για τη μετέπειτα πρακτική εκπαίδευση. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οδηγού άρτια εκπαιδευμένου με μία συνεχώς βελτιωμένη και επιστημονικά ελεγχόμενη διαδικασία μάθησης.

Συμπλήρωσε παρακάτω τη φόρμα ενδιαφέροντος και μάθε για τη ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας.