Ανανέωση διπλώματος οδήγησης
 • Η Ανανέωση διπλώματος οδήγησης είναι μία διαδικασία ρουτίνας για τη σχολή μας.
 • Το ερασιτεχνικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση όταν ο κάτοχος κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έπειτα κάθε 3 χρόνια.
 • Όλα τα ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια
 • Το επαγγελματικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια και όταν ο κάτοχος κλείσει των 65ο έτος της ηλικίας του κάθε 3 χρόνια.

Aπαραίτητα δικαιολογητικά

-3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

-Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ ή άδεια παραμονής(φωτοτυπία)

-Δίπλωμα οδήγησης(φωτοτυπία)

-Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)(μόνο τον αριθμό)

-Βιβλιάριο ασθενείας ή αριθμό μητώου και ασφαλιστικό φορέα(μόνο τον αριθμό)

-Α.Μ.Κ.Α(μόνο τον αριθμό)

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Διαδικασία

 • ΒΗΜΑ 1

  Για την Ανανέωση διπλώματος οδήγησης αρχικά θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προαναφέραμε.

 • ΒΗΜΑ 2

  Έπειτα πρέπει να μας καταθέσετε τα δικαιολογητικα, επιπλέον να επικυρώσετε στα ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα δύο ακόμα έγγραφα τα οποία θα λάβετε απο τη Σχολή μας.

 • ΒΗΜΑ 3

  Εκτός από τα έγγραφα που χρειάζονται επικύρωση, απαιτείται σύμφωνα με το νόμο,για τη διαδικασία της ανανέωσης διπλώματος οδήγησης, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, από παθολόγο και οφθαλμίατρο.

 • ΒΗΜΑ 4

  Τέλος, εφόσον έχετε συγκεντρώσει τα απαιτούμενα,θα πρέπει να μας τα καταθέσετε ώστε να ξεκινήσει η διαδίκασία της ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Απο την ηλικία το 80 ετών και άνω θα πρέπει να περάσετε απο 4 γιατρούς και ΟΧΙ απο δύο. Οι γιατροί που θα πρέπει να περάσετε είναι:Οφθαλμίατρος,Παθολόγος,Ορυλά,Ψυχίατρος.

Το κόστος κάθε πιστοποιητικού είναι 10 ευρό.Μαζί με κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει μας καταθέσετε και την απόδειξη του εκάστοτε ιατρού.

-Απο τη στιγμή που θα καταθέσουμε το φάκελό σας, εντός 5 εργάσιμων ημερών εκδίδεται απο την υπηρεσία το πρόχειρο υπηρεσιακό σημείωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Το υπηρεσιακό σημίωμα δεν επέχει θέση διπλώματος

-Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης του ανανεωμένου διπλώματος οδήγησης σύμφωνα με το υπουργείο είναι απο 50 εργάσιμες ημέρες και άνω.